Конспекти уроківПлан - конспект
уроку з охорони праці

на тему: „Характерні причини виникнення пожеж”Тема. Основи пожежної безпеки
Тема уроку. Характерні причини виникнення пожеж.
Мета уроку:
Навчальна: ознайомити учнів з основними причинами виникнення пожеж, розглянути організаційні та технічні протипожежні заходи, проходження інструктажів з пожежної безпеки, дати класифікацію пожежонебезпечних властивостей речовин.
Розвиваюча: розвивати знання учнів про пожежонебезпечні речовини
Виховна: виховувати уважність, дисциплінованість, зібраність, бережне ставлення до майна.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Методи проведення уроку:
1.     Інформаційний – бесіда.
2.     Репродуктивний – в процесі діалогу вчитель та учні розглядають різні причини виникнення пожеж, обговорюють їх і з’ясовують, як правильно діяти, щоб запобігти виникненню пожеж у даній галузі.
Основна форма роботи: діалог з учнями, конспект.
Матеріально – технічне забезпечення:
підручник з охорони праці, плакат, таблиця, журнал „Пожежна безпека”.
Хід уроку:
1.     Організаційна частина та підготовка учнів до вивчення нового навчального матеріалу ( включає повідомлення теми, мети та завдання уроку).
2.     Актуалізація опорних знань.
Фронтальне опитування.
1.     Як ви вважаєте, чи потрібно вивчати основи пожежної безпеки?
2.     Які ви знаєте характерні причини виникнення пожеж, пов’язані з вашою професією?
3.     Що собою представляють речовини: негорючі, важкозаймисті й горючі?
4.     Які будуть ваші дії при виникненні пожежі?

3.     Мотивація навчальної діяльності, формування учнями мети уроку.
Завдання вчителя допомогти учням розуміти причини і наслідки пожеж та як запобігти виникненню пожеж.
4.     Пояснення нового матеріалу та засвоєння нових знань.
План лекції

1.     Характерні причини виникнення пожеж.
2.     Організаційні та технічні протипожежні заходи.
3.     Протипожежний інструктаж.
4.     Пожежонебезпечні властивості речовин.
5.     Поняття вогнестійкість.
 Конспект  (Додаток 1)
5.     Закріплення вивченого  матеріалу.
Робота в малих групах. Кожна група заповнює схему «Основні причини виникнення  пожеж на підприємствах».
                    Карточка – завдання 1 (Додаток 2).
                    Карточка – завдання 2 (Додаток 3).

6.   Підведення підсумку уроку.
7.   Домашнє завдання.   Конспект, підручник  ст. 98 – 106.
Додаток 1
Лекція

Характерні причини виникнення пожеж
За останні 5 років в Україні реєструється майже 41000 пожеж на рік. Кількість загиблих становить понад 200 осіб, серед них близько 150 дітей. Щодня трапляється, в середньому біля 120 пожеж, під час яких гине 5-7 осіб та травмується 4. Збитки від пожеж складають близько 2,0млрд. на рік. За даними щорічних аналізів, які проводить Міністерство внутрішніх справ України,
основними причинами пожеж на підприємствах є такі:                                 
 *необережне поводження з вогнем у побуті;
*порушення пожежних норм і правил у технологічних процесах виробництва;
* неправильне облаштування систем опалення, вентиляції, електроустаткування;
* порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних несумісних матеріалів
* порушення  правил користування електрообладнанням;
* невиконання протипожежних заходів щодо обладнання пожежного водозабезпечення,
   улаштування пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння;
* використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, па­ління у заборонених місцях;
* погане знання персоналом основ пожежної безпеки;
* порушення вимог протипожежного інструктажу під час ви­конання робіт.
Таким чином, абсолютна більшість пожеж виникає з вини людей.
Причиною пожежі також може стати коротке замикання в електричних мережах, струмові перевантаження проводів та електричних машин, великий перехідний опір, розряди статичної та атмосферної електрики, електричні іскри.
При короткому замиканні величина струму в струмопровідних частинах електричних апаратів  та машин досягає великих значень, внаслідок чого можливий не тільки перегрів, але й займання ізоляції, розплавлення струмо- провідних частин, жил кабелів та проводів.
Найбільш поширеними причинами пожеж на виробництві є такі джерела запалювання, як іскри, що виникають під час роботи двигунів внутрішнього згорання та електричних двигунів.
Температура такої частинки дуже висока, але запас теплової енергії є невеликим, тому що іскра має малу масу. Іскри, у тому числі і іскрові розряди статичної електрики, здатні запалити тільки речовини, достатньо підготовлені для горіння наприклад (газо- та пароповітряні суміші, осілий пил, волокнисті матеріали). Накопиченню та формуванню зарядів статичної електрики сприяє відсутність або неефективність спеціальних заходів захисту, створення електроізоляційного шару відкладень на поверхні заземлення.
Джерелом запалювання горючих речовин може бути електрична дуга або електрична іскра у вигляді крапель металу, що утворюється під час короткого замикання електропроводки, під час зварювальних робіт, при плавленні ниток розжарювання електричних ламп загального призначення.
Досить часто пожежонебезпечні ситуації виникають внаслідок утворення іскор, що являють собою розпеченні до світіння частинки металу або каміння. Від іскор при ударі у виробничих умовах можуть займатися ацетилен, етилен,  водень, металоповітряні суміші, волокнисті матеріали або відкладення дрібного горючого пилу, наприклад у розмільних цехах млинів та круп’яних заводів, сортувальних цехів текстильних фабрик, бавовняно очисних цехів.
Найчастіше іскри утворюються підчас роботи ударними інструментами і при ударах рухомих елементів механізмів машин по їх нерухомих частинах. Пожежну небезпеку внаслідок тертя найчастіше створюють підшипники ковзання навантажених високооборотних валів, а також транспортні стрічки та приводні паси механізмів.
До джерел відкритого вогню належить і полум’я сірників, необережне поводження з якими часто призводить до пожежі.


Організаційні та технічні протипожежні заходи
Пожежна безпека — це стан об'єкта, за якого вилучається можливість пожежі. У разі виникнення пожежі вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності.
Протипожежний режим — це комплекс встановлених норм і правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки.
Пожежна безпека  забезпечується організаційними, технічними заходами.
До організаційних заходів належать:
* розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки;
* організація навчання та інструктування працівників;
* здійснення контролю за дотриманням протипожежного режиму;
* організація добровільних пожежних дружин;
* щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи;
* організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю.
До технічних заходів належать:
• дотримання пожежних норм, вимог та правил при влаштуванні будівель, споруд, складів;
• підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, обладнання;
• улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання;
• заборона використання обладнання, пристроїв, приміщень та інструментів, що не відповідають вимогам протипожежної безпеки;
• правильна організація праці на робочих місцях з використанням пожежонебезпечних інструментів, приладів, технологічних установок.

Протипожежний інструктаж та навчання
З метою запобігання виникненню пожеж, їх поширенню та для боротьби з ними робітники, інженерно-технічні працівники проходять інструктажі й навчання за спеціальними програмами.
Види протипожежних інструктажів:
• вступний;  • первинний;  • повторний;  • позаплановий.
Вступний інструктаж проходять усі робітники, які приймаються на роботу. Його проводить спеціальна особа, відповідальна за протипожежну безпеку підприємства, організації. При проведенні цього інструктажу працівників знайомлять з основними вимо­гами Закону України «Про пожежну безпеку», з установленим на підприємстві протипожежним режимом, з найбільше пожежонебезпечними ділянками, де забороняється палити, використовувати відкритий вогонь, з практичними діями у разі виникнення пожежі, з можливими причинами виникнення пожеж і вибухів та заходами щодо їх запобігання.                                
Первинний протипожежний інструктаж новоприйнятий робітник проходить на робочому місці перед початком роботи, а також при переміщенні з одного цеху до іншого, на іншу посаду, спе­ціальність або виробничу операцію.
Під час первинного інструктажу:
• знайомлять з пожежною безпекою цеху, ділянки, з правилами та інструкціями з пожежної безпеки;
• показують запасні виходи, оповіщувачі пожежної сигналізації, вогнегасники, засоби пожежогасіння;
• перевіряють практичні дії особи, яка інструктується на випадок пожежі.                                             Повторний інструктаж проводять безпосередньо в цеху двічі на рік у термін, встановлений керівником підприємства, згідно з програмою первинного інструктажу на робочому місці.
Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться при зміні пожежної безпеки технологічного процесу, використанні нових пожежонебезпечних матеріалів, при самозайманні, загорянні та пожежах.
Навчання правил пожежної безпеки  проводиться на виробництві, один раз на рік.
Особи, яких приймають на роботу, пов’язаною з підвищеною пожежною небезпекою, проходять спеціальне навчання (пожежно технічний мінімум).

Пожежонебезпечні властивості речовин.
За здатністю горіти у повітрі (горючість) всі речовини поділяються на негорючі, важкогорючі й горючі. Горючі поділяють ще й на легкозаймисті та важкозаймисті речовини.
Негорючі речовини — це такі, що не здатні до займання й горіння в повітрі звичайного складу. До таких речовин відносять
- газоподібні (азот, хлор);    - рідкі (воду, перекис водню, соляну кислоту);
- тверді (перекис натрію, фосфати, борати, сульфати, хлориди металів); 
- матеріали неорганічного походження, природні та штучні (червона та силікатна цегла, бетон, камінь, азбест, мінеральна вата, азбестовий цемент).
Важкогорючі речовини — це такі, що здатні горіти тільки під дією джерела запалювання і горіння яких припиняється після його усунення. До таких речовин відносяться (фіброліт, деякі види пластмас, слабкі водні роз­чини спиртів).
Горючими називаються речовини, що загораються від джерела запалювання та продовжують горіти після його видалення. До таких речовин відносять газоподібні (водень, окис вуглецю, природний газ, метан); рідкі (бензин, гас, толуол, спирти); тверді (деревина, пластмаса, натрій, калій)
До важкозаймистих відносять горючі речовини, які під час зберігання на відкритому повітрі або в приміщенні не займаються навіть за довготривалої дії джерела запалювання незначної енергії (полум'я сірника, іскри, розжареного електропровода).
До легкозаймистих відносять горючі матеріали, які на відкри­тому повітрі або в приміщенні здатні без попереднього нагріву займатися від короткочасної дії джерела запалювання незначної енергії (полістірол, пінополіуретан).
Пожежна небезпека у навчальних майстернях, кабінетах навчальних закладів зумовлена властивостями матеріалів і реагентів, які застосовуються, а також змістом навчальних занять.
Основними причинами пожежної небезпеки в кабінетах лабораторіях є такі:
• досліди, які супроводжуються електростатичним розрядом, нагрівом тіл;
• досліди з демонстрації вибухів різних газів і пари:
• необережне поводження з вогнем, вогненебезпечними рідинами;
• неправильне зберігання вогненебезпечних рідин.
Самозайматися можуть ганчірки та клоччя, просочені мастилами. Вогне- і вибухонебезпечні речовини потрібно зберігати загальною кількістю не більше 3 кг у спеціальній металевій тарі — ящику, встановленому якомога далі від усіх нагрівальних приладів і можливих виходів.
Реактиви, інші речовини та матеріали, сукупне зберігання яких може спричинити акумуляцію тепла, утворення пожежонебезпечних концентрацій або бути імпульсом для самозапалювання, потрібно зберігати окремо у вогнетривких шафах у відповідній упаковці. На банках, бутлях та іншій тарі з хімічними речовинами повинні бути чіткі написи із зазначенням їх найхарактерніших властивостей: «Вогненебезпечні», «Отруйні», «Хіміч­но активні» тощо.
 У лабораторіях, майстернях, кабінетах працювати учням з пожежонебезпечними речовинами дозволяється тільки під наглядом і керівництвом викладача або лаборанта. Меблі та обладнання у приміщеннях мають бути встановлені так, щоб вони не заважали евакуації людей на випадок пожежі. Робочі столи і витяжні шафи, призначені для роботи з пожежонебезпечними речовинами, повинні знаходитись у належному стані, а при роботі з кислотами та іншими активними речовинами бути стійкими до їхньої дії. Всі приміщення мають забезпечуватися засобами по­жежогасіння відповідно до встановлених норм. Перед проведенням учнями дослідів викладач повинен пояснити можливі причини пожежної небезпеки і профілактичні заходи. Забороняється виливати легкозаймисті й горючі речовини в каналізацію.
Поняття вогнестійкості
Вогнестійкість — це здатність конструкцій, матеріалів затри­мувати поширення вогню. Вимірюється вогнестійкість у годинах.
Усі будови і споруди за вогнестійкістю поділяються на 5 сту­пенів. Ступінь вогнестійкості залежить від вогнестійкості та зай­мистості будівельних конструкцій. Крім того, важливе значення має межа, до якої поширився вогонь по цих конструкціях у кож­ному конкретному випадку.
У будівлях 1-го ступеня вогнестійкості всі конструктивні еле­менти неспалимі, з високою межею вогнестійкості (1,5-3 год.);
2-го ступеня — також неспалимі, але з меншою межею вогне­стійкості (0,5-2,5 год.);
3-го ступеня — будівлі, які мають основні несучі конструкції неспалимі, а ненесучі (міжповерхові й перекриття на горищі) — важкоспалимі (0,25-2 год.);
4-го ступеня — будівлі, які мають всі конструкції важкоспалимі (0,25-0,5 год.);
5-го ступеня — всі конструкції спалимі.
Додаток 2

Карточка завдання


Напишіть основні причини виникнення пожеж на підприємствах
заповнивши дану схему.      *необережне поводження з вогнем у побуті;
*порушення пожежних норм і правил у технологічних процесах виробництва;
* неправильне облаштування систем опалення, вентиляції, електроустаткування;
* порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних несумісних матеріалів
* порушення  правил користування електрообладнанням;
* використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, па­ління у заборонених місцях;
* погане знання персоналом основ пожежної безпеки;
* порушення вимог протипожежного інструктажу під час ви­конання робіт.Додаток 3
Групове  завдання:  „Поміркуймо”.

Відмітьте  організаційні та технічні заходи.
        Під цифрою 1 – організаційні заходи;
        Під цифрою 2 – технічні заходи; 
  
 1
розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки;
 1
здійснення контролю за дотриманням протипожежного режиму;
 2
підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, обладнання;
 2
улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж;
 1
організація навчання та інструктування працівників;
 1
організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю;
 2
використання обладнання, приміщень та інструментів, що не відповідають вимогам протипожежної безпеки;
 1
щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи;
 2
дотримання пожежних норм, вимог та правил при влаштуванні будівель, споруд, складів;
 1
організація добровільних пожежних дружин;
 2    
правильна організація праці на робочих місцях з використанням пожежонебезпечних інструментів, приладів, технологічних установок.Групове завдання   „Знай і відповідай”.

Виберіть правильну відповідь на поставленні запитання і вкажіть її номер.

І. Яка особа проводить вступний інструктаж з працівником, який прийнятий на роботу?
   1. Начальник зміни.
   2. Начальник цеху.
   3. Головний інженер підприємства.
   4. Відповідальна особа за протипожежну безпеку на підприємстві.
ІІ. Порядок проведення первинного інструктажу?
1.     В кабінеті охорона праці у перший робочий день.
2.     На робочому місці перед початком роботи.
3.     Через три дні на робочому місці.
ІІІ. Повторний інструктаж проводять:
1.     В цеху двічі на рік.
2.     Один раз на два роки в кабінеті охорона праці.
3.     Один раз на квартал в цеху.
ІY. Позаплановий інструктаж проводять:
   1. При зміні технологічного процесу пожежної безпеки.
   2. Використання нових пожежонебезпечних матеріалів.
   3. При самозайманні, загорянні, пожежах.

  
План - конспект
уроку з охорони праці

по професії :

на тему: „Горіння речовин і способи його припинення”
Тема. Основи пожежної безпеки.
Тема уроку. Горіння речовин і способи його припинення.
Мета уроку:
Навчальна: ознайомити учнів з основними  видами горіння, вогнегасильними речовинами, розглянути, які існують способи припинення горіння.
Розвиваюча: розвивати знання учнів,  які вогнегасильні речовини потрібно використовувати при різних видах горіння
Виховна  виховувати уважність, дисциплінованість, зібраність, бережне ставлення до майна.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Методи проведення уроку:
 1. Інформаційний – лекція з елементами бесіда.
 2. Репродуктивний – в процесі діалогу вчитель та учні розглядають різні види горіння та якими засобами, способами можливе припинення вогню.
Основна форма роботи: діалог з учнями, конспект, відеофільм
Матеріально – технічне забезпечення:
підручник з охорони праці, журнал „Пожежна безпека”, таблиця, ноутбук, тестові завдання

Хід уроку:
І.  Організаційний момент: перевірити наявність учнів та  готовність до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
З метою повторення і закріплення навчального матеріалу, вивченого на попередньому уроці та підготовки учнів до засвоєння нового матеріалу розроблено індивідуальні карточки завдання.
Запитання для опитування.
 1. Характерні причини виникнення пожеж.
 2. Організаційні та технічні протипожежні заходи
 3. Протипожежний інструктаж.
 4. Пожежонебезпечні властивості речовин.
 5. Поняття вогнестійкість.
ІІІ. Оголошення теми та завдань уроку.

ІV. Мотивація навчальної діяльності.
Завдання вчителя  вмотивувати учням якими вогнегасильними речовинами швидше, економніше, безпечніше припинити різні види горіння.
План лекції
1.      Види горіння.
2.      Способи припинення горіння.
3.      Вогнегасильні речовини.
4.      Первинні засоби пожежогасіння.
Конспект.
V. Закріплення нового матеріалу.
Запитання
            1. Дати визначення, що собою представляє горіння.
            2. Назвіть види процесу горіння.
            3. Що є характерною ознакою вибуху?
            4. Які позитивні і негативні якості має вода, як вогнегасильна речовина.
Тестові  завдання.

VІ.   Підведення підсумку уроку.
VІІ. Домашнє завдання.   Конспект, підручник  ст. 107-112.


План - конспект
уроку з охорони праці


 на тему: „Протипожежна техніка для захисту об’єктів”


Тема. Основи пожежної безпеки.
Тема уроку. Протипожежна техніка для захисту об’єктів.
Мета уроку:
Навчальна: ознайомити учнів з  установками автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації, розглянути пожежну техніку та різні види вогнегасників, навчитися користуватися вогнегасниками.
Розвиваюча: розвивати знання учнів уміло користуватися вогнегасниками.
Виховна: виховувати уважність, дисциплінованість, зібраність, бережне ставлення до майна.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Методи проведення уроку:
 1. Інформаційний – бесіда.
 1. Репродуктивний – в процесі діалогу вчитель та учні розглядають правила користування вогнегасником, уміння використовувати при пожежі, вивчають  види сучасних автоматичних  пожежних  установок.
Основна форма роботи: діалог з учнями, конспект.
Матеріально – технічне забезпечення:
підручник з охорони праці, плакат, таблиця, журнал „Пожежна безпека”, вогнегасники, ноутбук.
Хід уроку:
І.  Організаційний момент: перевірити наявність учнів та  готовність до уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
З метою повторення і закріплення навчального матеріалу, вивченого на попередньому уроці та підготовки учнів до засвоєння нового матеріалу розроблено індивідуальні карточки завдання.
Фронтальне  опитування.
 1. За якими ознаками розрізняють види горіння?
 2. Які існують способи припинення горіння?
 3. Яку пожежну техніку використовують для гасіння пожежі?
ІІІ. Оголошення теми та завдань уроку.
ІV. Мотивація навчальної діяльності.
Завдання вчителя  навчити учнів користуватися вогнегасниками та уміло застосовувати ручний пожежний інструмент при гасінні пожежі.
План лекції
  1. Пожежна автоматика та пожежна сигналізація.
  2. Пожежна техніка для захисту об’єктів.
  3. Види вогнегасників.
Конспект.
V. Закріплення нового матеріалу.
Запитання
            1. Назвати  установки автоматичного пожежогасіння.
            2. Охарактеризувати спрінклерну та дренчерну установки?
            3. Назвати види вогнегасників.

VІ.   Підведення підсумку уроку.
VІІ. Домашнє завдання.   Конспект, підручник  ст. 112- 119.


План – конспект уроку
з охорони праці

на тему: „Організація пожежної охорони в галузі” 


Тема. Основи пожежної безпеки.
Тема уроку. Організація пожежної охорони в галузі.
Мета уроку:
Навчальна: ознайомити учнів з правилами пожежної безпеки під час виробничої практики в навчальних майстернях, як базується пожежна безпека на підприємствах масового харчування, як проходить профілактика пожеж в закладах ресторанного господарства та на об’єктах галузі.
Розвиваюча: розвивати знання учнів щодо дотримання правил пожежної безпеки на виробництві
Виховна: виховувати уважність, дисциплінованість, зібраність, бережне ставлення до майна.
Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь та навичок.
Методи проведення уроку:
 1. Інформаційний – бесіда.
 2. Репродуктивний – в процесі діалогу вчитель та учні розглядають різні причини виникнення пожеж в даній галузі, обговорюють їх та з’ясовують, як правильно діяти, щоб запобігти виникненню пожеж у даній галузі.
Основна форма роботи: діалог з учнями, конспект.
Матеріально – технічне забезпечення:
підручник з охорони праці, плакат, таблиця, журнал „Пожежна безпека”, вогнегасники, ноутбук, тестові завдання
Хід уроку:
І.  Організаційна частина та підготовка учнів до вивчення нового навчального матеріалу ( включає повідомлення теми, мети та завдання уроку).
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Запитання для опитування.
 1. Яка буває пожежна техніка для захисту об’єктів?
 2. Назвіть правила користування вогнегасниками.
 3. Назвіть ручний пожежний інструмент та види вогнегасників.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, формування учнями мети уроку.
Завдання вчителя допомогти учням зрозуміти, чому так важливо засвоїти правила  пожежної безпеки і дотримуватись їх на підприємствах.
ІV. Пояснення нового матеріалу та засвоєння нових знань.
План лекції

 1. Пожежна безпека під час виробничої практики в навчальних цехах підприємства.
 2. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
 3. Розслідування та облік пожеж на виробництвах.
 4. Відомості про великі виробничі пожежі та аварії.

    Конспект.
V. Закріплення нового матеріалу.
Запитання
 1. Назвіть правила пожежної безпеки.
 2. Що собою представляє протипожежний захист?
 3. Які розроблені заходи щодо запобігання пожежам на виробництві?

    Тестові  завдання.

  VI.  Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
                  -  Що було мені цікавим?
                  -  Що я засвоїв на уроці?
                  - Мої побажання на наступний урок.

VІІ.   Домашнє завдання.   Конспект, підручник  ст. 120-121.


Немає коментарів:

Дописати коментар